Dominic

Dominic Williams är en publicerad översättare, poet, skönlitterär författare
och bokförläggare från Wales. Han har varit både gästföreläsare och mentor för studenter i Creative Writing på University of Wales Trinity Saint David. Han har varit inblandad i internationellt, konstnärligt arbete i snart 20 år, särskilt inom litteraturområdet.
Dominic är grundare och skapare av write4words, en idéell organisation som verkar för litteraturens kraft genom hela livet. På Poesifesten kommer Dominic att uppträda tillsammans med dansaren Stina Nilsson från Jönköping.

Dominic Williams

                   Herr Jones


Poeten och hans vän gick
så nära varandra
de var stöpta i samma form
de delade poesi och konst och
var oense om musik
de stirrade på de vackra kvinnorna
älskade att skicka flaskan
De gick så nära att de
nästan höll varandras händer
fingertopparna var endast separerade
av spegelbildens skumma skimmer
På sin sida av glaset
följde hans vän en bana förståndet
I poetens ansikte fanns två
reflekterande vägar
en upplyst och guldkantad
en bittert mörk och helvetiskt dämpad
Paralleller in i flödet
Ibland brukade vännen förena sig med poeten
i solen
De brukade dansa och sjunga
en gudomligt akt
Åh så de älskade och levde
Sedan kunde hans vän stiga tillbaka
in i förståndet
svedd men oskadd avsvalnad
poeten fann sig bränd isande
ensam på den nedre vägen
Hans vän kunde se ut genom förhänget
Janus i Bacchus tribunal
med kraft att försvara sig
men aldrig tillräckligt stark för
en skärva skakande oscillation
poetens frälsning