Siham

Siham Jabbar är född i Bagdad, Irak men bor sedan 2007 i Jönköping där hon arbetar som lärare. Hon undervisar i arabiska på gymnasieskolor i Jönköping. I Bagdad arbetade hon på universitet där hon undervisade i modern arabisk litteratur. Hon har publicerat sju böcker om arabisk litteratur och poesi och också givit ut fem egna diktsamlingar. Hennes dikter var starkt kritiska till regeringen i Irak och hon kunde därför inte publicera dem där. De är utgivna i Kairo, Egypten. Flera av hennes dikter finns översatta till engelska, franska och svenska.

Siham Jabbar

                           Till Bagdad


Jag säger att du inte korsar floden två gånger,
jag korsar men kommer inte ur den
Bagdad sover på kanten av ett moln,
vaknar inte det finns inget regn
Jag säger att du inte stal hennes eld
och Prometheus ger mig eldfällor
Din övre värld stirrar på min Törnrosa
den undre världen skissar sin järnkedja
Emellan dem förklarar jag att jag inte är lämpad för att passera
Jag kan ej passera min broder
dina portar bevakas av drakar
Leta i dina fickor efter en hemlighet som du aldrig hört,
leta i ditt sinne galenskapen som du skapat
Hon söker i ditt hjärta den kärlek du flyr ifrån,
innan du dödar
och jag tillägger, jag älskar dig min sköna
Kyss den sovande för att väckas
fjärilar på ögonen för att drömma mig bort,
en passerande matta svävar på läpparna
Du korsar inte floden två gånger och
Bagdad väntar på att jag ska komma ut...Tolkning: Giovanni Rojas