Ulf

Ulf Eriksson föddes 1958 i Stockholm, debuterade 1982 med diktsamlingen Varelser av gräs. Hans författarskap omfattar i dag ungefär trettiofem titlar, varav tretton diktsamlingar samt det stora dikturvalet Stämmor av ljus fördelar världen (2011). Till prosan hör ett flertal novellsamlingar, exempelvis Okeanos (2014) och Det försvunna rummet (2008), essäromaner som Varelser av glas (2005) och Det begravda berget (2016) och essäistik som De oföddas förflutna (2011) och Demokratins röst (2015). Som kritiker är Eriksson kännare av spanskspråkig litteratur och har även utgivit ett tiotal översättningar från spanska. Hans egen poesi finns översatt till ett femtontal språk. Han har varit handledare på Litterär gestaltning i Göteborg och ledare för Fria Seminarier i Litterär kritik. Hans senaste bok var diktsamlingen Skalornas
förråd (2018).

Ulf Eriksson
                          TYST FENOMEN


Jag fann en liten linjal
på trottoaren,
med sex skalor, från
ett till hundra till
ett till sexhundra.
Mätverktygets ändar
liknade en treuddig stjärna, och
de tre längsgående skårorna eller
rännorna mellan skalorna hade tre
olika färger.
Fabrikatet och modellen
TEKNOR 8515 stod guldgraverade
mellan skalan ett till
tvåhundra och den
ljusröda rännan eller skåran.
Denna fattiga men hederliga
kusin till räknestickan var intakt,
helt försvuren sitt ändamål och
alldeles tyst.
Så är det: de perfekta skalorna
med sina perfekta, underindelade streck,
är tysta.
De tillhör ett annat rike än talet
och skriften. I dem
sover de ofödda kartorna.